kQueenResultCode Constants Reference

Declared in QueenEngineConfigInfo.h

kQueenResultCode

状态码

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, kQueenResultCode ) {
   kQueenResultCodeOK = 0,
   kQueenResultCodeInvalidLicense = 1,
   kQueenResultCodeInvalidParam = 2,
   kQueenResultCodeNoEffect = 3,
};

Constants

kQueenResultCodeOK

正常

Declared In QueenEngineConfigInfo.h.

kQueenResultCodeInvalidLicense

license校验失败

Declared In QueenEngineConfigInfo.h.

kQueenResultCodeInvalidParam

参数错误

Declared In QueenEngineConfigInfo.h.

kQueenResultCodeNoEffect

没有应用任何Queen的特效处理

Declared In QueenEngineConfigInfo.h.

Declared In

QueenEngineConfigInfo.h